Pilgrimsvandring Vattnets kraft i Tyresö

Invigning av vandringen Vattnets kraft. På denna vandring skall vi passera tre vattenfall som finns runt Albysjön i Tyresö. Alla tre fallen har utnyttjats av människan från historisk tid fram till idag. Vandringen är också en pilgrimsvandring med fokus på vattnets andliga kraft.

Datum: Lördagen den 9 september

Tid:

Program

Vandringen startar vid Pilgrimscentrum, Tyresö församlingshem.

Om vandringsleden:
Vandringen passerar tre vattenfall runt Albysjön i Tyresö. Follbrinkströmmen. Uddbyfallen och Wättingeströmmen/Nyfors.

Från medeltiden fram tills idag har de tre vattenfallen spelat stor roll för de människor som levt, arbetat och bott i Tyresö och de har bidragit till Tyresö industrihistoria. Verksamheten har varierat genom åren mellan allt från väveri till järnvalsverk. Närheten till Stockholm bidrog till etableringen i Tyresö. Idag är fortfarande ett av vattenkraftverken i drift, Uddbyfallet.

Vid varje vattenfall finns en historisk text om platsen, en bibeltext och några frågor att reflektera över och dela tankar kring.

Hålltider för programpunkter:

Lördag, 9 september, 2017

09:30 - 10:00 Morgonfika

10:00 - 11:00 ”Vattnets kraft utifrån hur vattenkraften har präglat både natur, kultur och andlighet”. Föredrag av hembygdsprofilen Erik Magnusson, fd kommunalråd och fd kyrkofullmäktiges ordföranden och Thomas Bengtsson, diakon.

11:00 - 17:00 Invigning av nya vandringsleden Vattnets kraft. Vandringen startar.

Övrig information:

Medtag bra skor att vandra i och matsäck.
Pilgrimsledare: Thomas Bengtsson, diakon
Ingen anmälan, kostnadsfritt. Medtag matsäck, sköna skor samt kläder efter väder.
Information: 08-410 937 50/40 eller tyreso.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Besöka

Adress: Pilgrimscentrum, Kyrkvägen 6, Tyresö

Landskap: Södermanland

Tillgänglighet:

Pilgrimscentrum är tillgänglighetsanpassat. Vandringen går över stock och sten.

Vandringen är nio kilometer lång. Det är bitvis svår terräng mellan Uddbyfallen till Nyfors. Det går att vandra delar av vandringen och ta buss tillbaka. Buss 873 från Nyfors( cirka 6,5 km från pilgrimscentrum) till Tyresö centrum,

Buss 875 från centrum till Tyresö kyrka. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om bussanslutningar.

Kontakt

Kontaktperson: Thomas Bengtsson

Telefon/Mobiltelefon: 08-41093743

E-post: thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Svenska Kyrkan, Tyresö församling Tyresö hembygdsförening

Länk till webbplats: http://www.tyresoforsamling.se/pilgrimscentrum/

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: