Visning av Järle kvarn, kvarndamm och kraftstation samt miniutställning om Jerle stad, Jerle kanal samt dammar vid Svalbo Café

Jerle kvarn och kraftstation klassas som Kulturhistoriskt Riksintresse.
Anläggningen hotas nu av rivning för att främja flodpärlmusslans spridning.

Tag möjligheten att se den hotade anläggningen medan den finns kvar.

Datum: Lördagen den 9 september - Söndagen den 10 september

Tid:

Program

Visning av Järle  kvarnanläggningen i tre våningar samt kraftstationen i kvarnens källarvåning.

I intilliggande Svalbo Café där serveringen är öppen visas en miniutställning om Jerle stad som fick stadsrättigheter 1642 samt Jerle kanal som planerades på 1640-talet för att underlätta transporter av järn och järnmalm från Bergslagen till Hjälmaren samt vidare till Stockholm och Östersjön.

Kanalbygget påbörjades men fullföljdes inte.

Miniutställningen handlar också om dammar och det högaktuella rivningshotet mot dessa.

Hålltider för programpunkter:

Lördag, 9 september, 2017

11:00 - 16:00 Visning av kvarn och kraftstation samt miniutställningen öppen

Söndag, 10 september, 2017

11:00 - 16:00 Visning av kvarn och kraftstation samt miniutställningen öppen

Övrig information:

Visning både lördag och söndag.
Inga entréavgifter.

Serveringen i Svalbo Café öppen båda dagarna kl 11-16.

Besöka

Adress: Svalbo Café vid Jerleån (OBS ej vid Järle ststionssamhälle)., Nora

Landskap: Västmanland

Vägbeskrivning:

Följ Vägskyltar till Svalbo Café vid riksväg 50.
En skyltad avfart finns ca 1 km norr om avfarten till väg 244 mot Nora och Hällefors.
En nordligare avfart finns också.

Tillgänglighet:

Toaletter finns vid Svalbo Café.

Begränsad möjlighet att bese kvarnens inre för rullstolsbundna.

Den yttre kvarnmiljön, kvarndammen med dammvall och den gamla bron är åtkomliga med rullstol.

Avstånd mellan Svalbo Café och kvarnen är ca 100 m.

Mer information finns på: https://sv.wikipedia.org/wiki/Jrle_kvarn

Kontakt

Kontaktperson: Rune Bergstedt

Telefon/Mobiltelefon: 0587-257 52 / 070 - 638 43 52

E-post: rune.bergstedt@telia.com

Arrangörer: Hembygdsföreningen Noraskog i Nora

Länk till webbplats: https://www.hembygd.se/hembygdsforeningen-noraskog/2012/03/19/hej-varlden/

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad: 29 juni 2017
  • Uppdaterad: 1 januari 2018