Sameviste Strömsunds hembygdsgårdFoto: (CC BY)

Kulturarvets berättelser som resurs!

Hur kan kulturarv och berättande stärka produktutveckling och lokal identitet? Häng med på en spännande dag i Strömsund och en i Ragunda med intressanta föreläsare som alla på sitt vis delar med sig av sin kunskap och det lokala kulturarvets berättelser - vi får upptäcka hur dessa kan vara en resurs framåt!

Datum: Lördagen den 8 september

Tid:

Program

Upptäck det lokala kulturarvets berättelser och utforska möjligheterna att skapa attraktiva besöksmål med utifrån platsers unika historia! Under två heldagar firar vi kulturarvsdagar i Strömsund och Ragunda i Jämtlands län. Arrangemanget är en del av det rikstäckande evenemanget ”Kulturarvsdagen” i Riksantikvarieämbetets regi. Kulturarvsdagen håller dessutom 30-årsjubileum i år – samtidigt som 2018 är Europaåret för kulturarv.

Kulturarv och kulturmiljöer är en fantastisk resurs för områdets utveckling och tillväxt! I en rad intressanta programpunkter lyfter vi kulturarvets potential i exempelvis produkt- och affärsutveckling genom storytelling, lokala inspiratörer, representanter för hembygdsrörelsen, samisk samordnare, Jamtlis arkeologer, musei- och arkivpedagoger med flera. Syftet med dagen är att inspirera varandra, utbyta erfarenheter och bättre kunna plocka fram och förmedla våra unika historier i olika sammanhang.

Arrangörerna utgörs av det regionala Strukturfondsprojektet Kulturkraften och Leader 3sams projekt Tillväxt genom levande kulturarv. Båda projekten har som syfte att stödja affärs- och produktutveckling genom kultur- och kulturarv.

Övrig information:

Kostnadsfritt arrangemang

Besöka

Adress: Hembygdsgården 1003, Strömsund

Landskap: Jämtland

Vägbeskrivning:

Hembygdsgården i Strömsund, i MInära anslutning till bron över Ströms Vattudal.

Tillgänglighet:

Toaletter finns, det är lättframkomligt och det finns gott om parkeringsmöjligheter.

Kontakt

Kontaktperson: Annakarin Olsson

Telefon/Mobiltelefon: 070-5508266

E-post: annakarin@3sam.eu

Arrangörer: NCK, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik samt Leaderområdet 3sam 2.o

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: