Döda falletFoto: (CC BY)

Kulturarvets berättelser som resurs

Hur kan kulturarv och berättande stärka produktutveckling och lokal identitet?

Datum: Fredagen den 7 september

Tid:

Program

Häng med på en spännande dag med intressanta föreläsare som alla på sitt vis delar med sig av sin kunskap och det lokala kulturarvets berättelser – vi får upptäcka hur dessa kan vara en resurs framåt!

Upptäck det lokala kulturarvets berättelser och utforska möjligheterna att skapa attraktiva besöksmål med utifrån platsers unika historia! Under två heldagar firar vi kulturarvsdagar i Strömsund och Ragunda i Jämtlands län. Arrangemanget är en del av det rikstäckande evenemanget ”Kulturarvsdagen” i Riksantikvarieämbetets regi. Kulturarvsdagen håller dessutom 30-årsjubileum i år – samtidigt som 2018 är Europaåret för kulturarv.

Kulturarv och kulturmiljöer är en fantastisk resurs för områdets utveckling och tillväxt! I en rad intressanta programpunkter lyfter vi kulturarvets potential i exempelvis produkt- och affärsutveckling genom storytelling, lokala inspiratörer, representanter för hembygdsrörelsen, samisk samordnare, Jamtlis arkeologer, musei- och arkivpedagoger med flera. Syftet med dagen är att inspirera varandra, utbyta erfarenheter och bättre kunna plocka fram och förmedla våra unika historier i olika sammanhang.

Arrangörerna utgörs av det regionala Strukturfondsprojektet Kulturkraften och Leader 3sams projekt Tillväxt genom levande kulturarv. Båda projekten har som syfte att stödja affärs- och produktutveckling genom kultur- och kulturarv.

Övrig information:

Kostnadsfritt arrangemang

Besöka

Adress: Döda Fallet, Västerede Bispgården

Landskap: Jämtland

Vägbeskrivning:

Västerede längs väg 87  mellan Hammarstrand och Bispgården

Tillgänglighet:

---

Kontakt

Kontaktperson: Annakarin Olsson

Telefon/Mobiltelefon: 070-5508266

E-post: annakarin@3sam.eu

Arrangörer: NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik samt Leaderområdet 3sam 2.0

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: