Foto: Hanne Rosvall (Ingen upphovsrätt)

Visning av Västra Tunhems hembygdsgård med hus och samlingar

Västra Tunhems Hembygdsförening öppnar Hembygdsgården och de kringliggande husen för att visa dem och föreningens samlingar. Samlingarna innehåller allt från gamla bruksföremål och foton från trakten, till en unik samling rotkonstskulpturer.

Datum: Söndagen den 9 september

Tid:

Program

Hembygdsgården i Västra Tunhem och kringliggande hus med samlingar är öppna och visas för alla intresserade. Förutom hembygdsgården finns ett sockenmagasin, en gammal gårdsstuga, samt rotkonstmuseet.

Västra Tunhems Hembygdsgård byggdes 1846 och var ursprungligen den första skolan i Tunhem. De första åren gick ca 200 barn i skolan där och man fick läsa varannan dag för att alla skulle få plats i den enda skolsalen. Hembygdsföreningen tog över byggnaden 1947 och har sedan dess renoverat och byggt till den, så att den nu kan fungera som samlingslokal och även hyras ut för allehanda tillställningar.

I Hembygdsgården kommer det att finnas en utställning med foton och föremål från föreningens samlingar, och möjlighet att fika.

Sockenmagasinet är ett timmerhus som uppfördes vid Tunhems kyrka 1758. Sockenmagasinen användes ursprungligen för att lagra spannmål från goda år till missväxtår, och vårt magasin var i bruk som sockenmagasin till 1856. På 1950-talet övertog Hembygdsföreningen byggnaden och flyttade den till den nuvarande platsen. Huset är nu en utställningslokal för allmogeföremål, och där finns gamla redskap mm som använts av äldre tiders bönder, slaktare, smeder, snickare och många andra.

Jungfrulyckan är en typisk gårdsstuga som byggdes 1823 och den var ursprungligen en mangårdsbyggnad till en gård i Bryggums by. 1940 fick föreningen möjlighet att ta över stugan och flytta den till Hembygdsgården. Stugan är en s.k. framkammarstuga där köket är det största och centrala rummet, och visas nu inredd med tidsenliga möbler och husgeråd.

Rotkonstmuseet är en utsställningsbyggnad uppförd i gammal stil. Huset hyser en unik samling skulpturer donerade av Birger Jansson. Under 40 år vandrade han på Hunneberg och samlade intressanta grenar och rötter, naturskapelser som han sedan ”vände rätt” och monterade för att skapa konstverk.

Övrig information:

Kaffeservering i Hembygdsgården.

Besöka

Adress: Västra Tunhems Hembygdsgård, Västra Tunhem

Landskap: Västergötland

Vägbeskrivning:

Hembygdsgården ligger i Västra Tunhem, vid foten av Hunneberg.

Från Vargön: Från Östra vägen, sväng av mot Trollhättan i rondellen vid Ronnum. Kör ca 5,9 km på Tunhemsvägen, sväng sedan vänster mot Hunneberg. Hembygdsgården ligger på vänster sida efter ca 1,4 km.

Från Trollhättan: Från 45:an sväng österut vid Edsborg på Tunhemsvägen. Fortsätt ca 6 km på Tunhemsvägen, sväng sedan höger mot Hunneberg. Hembygdsgården ligger på vänster sida efter ca 1,4 km.

Tillgänglighet:

Parkering finns i anslutning till Hembygdsgården.  

Toaletter finns i Hembygdsgården.

Hembygdsgården är tillgänglig för rullstolsbundna via en ramp på baksidan av huset. I den byggnaden finns även handikappanpassad toalett.

Jungfrulyckan och rotkonstmuseet är i ett plan, men det kan finnas höga trösklar och steg för att komma in.

Magasinet har trappor som kan vara besvärliga.

Kontakt

Kontaktperson: Hanne Rosvall

Telefon/Mobiltelefon: 0707869063

E-post: hanne.rosvall@telia.com

Arrangörer: Västra Tunhems Hembygdsförening

Länk till webbplats: http://www.tunhemsbygden.se/

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: