Helsingborgs krematorium och begravningsplats – öppet hus och rundturer

Krematoriet i Helsingborg har öppet hus 7 september kl. 13:00–15:00. Ceremonihallarna öppnas då upp och du får även möjlighet att gå på visning i läktargången och utrymmen som annars är stängda för allmänheten. Krematoriet och ceremonihallarna är fulla med konstnärliga utsmyckningar av bl.a. Ragnhild Schlyter, Maja Sjöström och Hugo Ghelin. Du får därmed en möjlighet utöver det vanliga att lära känna krematoriets historia.

Du kan även följa med på en guidad visning av gravkvarteren med sin unika arkitektur. De är skyddade av Kulturmiljölagen och av Riksantikvarieämbetet bedömda att vara av riksintresse.

Detta landmärke med omgivande gravkvarter, murar och vatten, stod klart 1928 och ritades av arkitekt Ragnar Östberg, som även står bakom Stockholm stadshus.

Besöksinformation

Tillgänglighet:

De båda ceremonisalarna i markplan är tillgänglighetsanpassade men för att ta sig upp till läktargången i stora salen krävs att man klarar av att gå i trappor. Ute på omkringliggande begravningsplats förekommer enstaka trappsteg och backar men de är till största del tillgänglighetsanpassade. En tillgänglighetsanpassad toalett finns i anslutning till parkeringsplatsen nordost om krematoriet.

Det finns parkering i anslutning till Krematoriet, infart från Christer Boijes väg (via bron). Det finns även en parkering nordost om anläggningen, och nordväst om anläggningen vid Ceremonihallen, båda med infart från Romares väg.

Buss 3 och 6 stannar ca 200 meter sydost om krematoriet, hållplats Pålsjö östra.

Kontakt

Kontaktperson: Katarina Söderberg

Telefon/Mobiltelefon: 042-18 91 75

E-post: katarina.soderberg@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Kyrkogårdsförvaltningen Helsingborg

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: