Kulturarvsdag vid Östra Tommarps kyrka

Kulturarvsdagen arrangeras av regionala samrådsgruppen i Lunds stift, som är Svenska kyrkans och statens forum för samverkan omkring det kyrkliga kulturarvet i stiftet. Syftet med dagen är att ge fler möjlighet att uppleva kyrkorna som kulturarv och att öka kunskapen om deras betydelse för kyrkan och samhället. Den ska också skapa möjligheter till ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer som idag sällan möts. Dagen anordnas i en levande kyrkomiljö i stiftet med församlingen som värd och medarrangör.


10.00 – 12.00
Kulturarvsaktiviteter vid Östra Tommarps kyrka:

Lekkyrka (i församlingshemmet) Låt barnen leka bröllop, dop och begravning! Kom och titta på en lekkyrka, – ett skåp med prästkläder och andra kyrkliga ting som barn kan leka med.

Guidade visningar Se skolmuseet, klosterplatsen och kyrkomiljön.

Visning av kalkugnen Hur gör man när man bränner kalk? Se en demonstration av kalkugnen.

Konstutställning/konsthappening i kyrkan

11.30 – 13.00 Lunchservering vid Östra Tommarps kyrka (Vid regn i församlingshemmet)

13.00 – 13.15 Välkomna till kulturarvsdagen 2019! Kyrkoherde Eva Asp, Stiftsdirektor Lena Simonsson-Torstensson och Stiftsantikvarie Henrik Lindblad.

13.20 – 13.50 Den kuslige kyrkogrimmen och andra folksägner Vad finns det för berättelser knutna till kyrkor i allmänhet och de i Skåne? Vad har de att göra med UNESCO:s konvention om det immateriella kulturarvet? Per Gustavsson, författare och berättare, ordförande i Berättarnätet Kronoberg.

13.55 – 14.25 Kultur på turné – musiken som metod att lyfta kulturarvet. Vad gör musiken med kyrkorummet och hur kan den få fler att upptäcka det kyrkliga kulturarvet? Mac Ruzic, Verksamhetsutvecklare, Sensus Musik.

14.30 – 15.00 Vad ska vi ha alla dessa kyrkor till? Vad är ett kulturarv och vad är Svenska kyrkans möjligheter? Professor Tom O’Dell, Docent Lizette Gradén, Lunds universitet.

15.00 – 15.40 Kyrkkaffe med hembakat

15.40 – 16.10 Klätterkyrkor & OMG – kan man använda kyrkor till vad som helst? Henrik Lindblad, Lunds stift.

16.15 – 16.45 Värt en omväg! – Kyrkor som besöksmål Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne

16.50 – 17.00 Avslutning Regionala samrådsgruppen för Lunds stift

17.30 – Fredagsmingel i församlingshemmet

Besöksinformation

Adress: Bygatan 7, Tommarp

Landskap: Skåne

Tillgänglighet:

Information om Östra Tommarps kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/bohast/ostra-tommarps-kyrka

Kontakt

Kontaktperson: Henrik Lindblad

Telefon/Mobiltelefon: 070 812 65 87

E-post: henrik.lindblad@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Lunds stift och Gärsnäs församling

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: