Utställningen Skånskt socker på Järnvägens museum i Ängelholm

Det är idag svårt att föreställa sig hur en vildväxande och oansenlig strandväxt vid medelhavet kunde bli grunden för ett av Sveriges största industriimperier. Sockerbetan kom i sin relation till rörsockret också att få en viktig roll i Europas politiska och ekonomiska historia.

Unika förutsättningar och nya möjligheter inom jordbruket gjorde att just Skåne skulle bli betans landskap framför alla andra. Sammanlänkat med sockerindustrins uppbyggnad och senare effektivisering ser vi Skånes järnvägsnät växa oerhört för att senare åter minska i omfattning.

Sockret har genom historien gått från att ses som en hälsobringande lyxprodukt till att bli en vardagsvara. Idag ser vi det som en av de viktigaste orsakerna till världens ökande fetma.

Besöksinformation

Adress: Banskolevägen 11, Ängelholm

Landskap: Skåne

Tillgänglighet:

Beläget i entréplan. Handikapptoalett finns.

Kontakt

Kontaktperson: Staffan Löfberg

Telefon/Mobiltelefon: 0431-46 89 16

E-post: staffan.lofberg@engelholm.se

Arrangörer: Järnvägens Museum

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: