Johan Gabriel Oxenstierna – skald, politiker och samtidsvittne

Välkommen på föreläsning i Kyrkstallarna vid Jäders Kyrka.

Datum: Söndagen den 8 september

Tid:

Program

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden kommer under kulturarvsdagen att hålla en föreläsning om Johan Gabriel Oxenstierna. Föreläsare är fil dr Tyrgils Saxlund, som under sin studietid bland annat var elev till en av de främsta kännarna av Oxenstierna, professor Holger Frykenstedt.

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden är fokuserad på minnes av Axel Oxenstierna. En av hans sentida släktingar under 1700-talet var Johan Gabriel Oxenstierna, som under sin livstid både ingick i den första Svenska Akademin och i Gustav II:s regering. Han var en av tidens ledande kulturpersoner och efterlämnade bl a diktverken Skördarne och Dagens stunder.

Det kommer även att vara möjligt att besöka utställningen om Axel Oxenstierna.

Besöka

Adress: Jäders kyrka, kyrkstallarna, Eskilstuna kommun

Landskap: Södermanland

Vägbeskrivning:

Kyrkstallarna är belägna vid Jäders Kyrka.

Tillgänglighet:

Tillgänglig för alla. Toaletter finns i en närbeläget hus.

Kontakt

Kontaktperson: Iha Frykman

Telefon/Mobiltelefon: 070-340 23 24

E-post: iha.frykman@gmail.com

Arrangörer: Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: