Rättfram och skaparglad – folkkonst på Västerbottens museum

Västerbottnisk folkkonst

Allmogemålare, träsnidare, naiver, amatörer – benämningarna är många. Det som förenar är lusten och glädjen att skapa samt en framträdande detalj- och färgrikedom. Begreppet “folkkonst” kan sägas beteckna konst skapad av människor utan formell konstutbildning. En betydande del av det som benämns folkkonst består av möbler och husgeråd. Dessa bruksföremål saknas i utställningen “Rättfram och skaparglad” som i stället visar verk med en uttalad konstnärlig intention. Västerbottens museums konstsamling är väl representerad av mer och mindre kända konstnärer som ryms inom folkkonstens ramar.

Folkkonsten har ofta en berättande karaktär och gärna med anknytning till barndom och hembygd. Lusten och viljan att uttrycka sig är större än behovet att åstadkomma rätta perspektiv och korrekta proportioner. Resultaten blir personliga, egensinniga och självständiga konstverk som sällan är påverkade av tidens stilar och strömningar. En del är poetiska eller romantiska, andra är burleska och många är visionära. Tillsammans utgör de en brokig skara.

I flera av utställningens verk finns skildringar av västerbottniskt kulturarv i form av seder, bruk och traditioner. Detta ger dem dokumentära kvaliteter med betydelse för kunskapen om länets kulturhistoria.

Besöksinformation

Adress: Helena Elisabeths väg 3, Umeå

Landskap: Västerbotten

Tillgänglighet:

Tillgängligt för rullstol. Portabel hörslinga finns.

Kontakt

Kontaktperson: Sofia Andersson

Telefon/Mobiltelefon: 070-600 33 16

E-post: sofia.andersson@vbm.se

Arrangörer: Västerbottens museum

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: