Ett av Birger Janssons rotkonstverkFoto: (PDM)

Västra Tunhems Hembygdsgård med hus och samlingar

Välkommen på frågesport och visning när Västra Tunhems Hembygdsförening öppnar Hembygdsgården och de kringliggande husen för att visa dem och föreningens samlingar. Samlingarna innehåller en unik samling rotkonstskulpturer, samt gamla bruksföremål och foton från trakten.

Datum: Söndagen den 8 september

Tid:

Program

Hembygdsgården i Västra Tunhem och kringliggande hus med samlingar är öppna och visas för alla intresserade mellan klockan 13 och 17. Det blir en
frågesportsvandring i husen med möjlighet att titta och ställa frågor.

Förutom hembygdsgården finns ett sockenmagasin, en gammal gårdsstuga, samt rotkonstmuseet.

 • Rotkonstmuséet hyser en unik samling skulpturer donerade
  av Birger Jansson. Huset är en utställningsbyggnad uppförd i gammal stil. Den
  byggdes då Hembygdsföreningen erhöll Birger Janssons samling av rotkonstfigurer
  med önskemålet att ta hand om hans livsverk och ställa ut det. Under 40
  år vandrade Birger på Hunneberg och samlade intressanta grenar och rötter,
  naturskapelser som han sedan med sin konstnärliga blick ”vände rätt” och
  monterade för att skapa fantastiska konstverk. Utställningen i muséet visar ca
  250 av totalt 600 figurer.
 • Västra Tunhems Hembygdsgård byggdes 1846 och var
  ursprungligen den första skolan i Tunhem. De första åren gick ca 200 barn i
  skolan där och man fick läsa varannan dag för att alla skulle få plats i den
  enda skolsalen. Hembygdsföreningen tog över byggnaden 1947 och har sedan dess
  renoverat och byggt till den, så att den nu kan fungera som samlingslokal och
  även hyras ut för allehanda tillställningar. I Hembygdsgården kommer det att
  finnas en utställning med foton och föremål från föreningens samlingar, och
  möjlighet att fika.
 • Sockenmagasinet är ett timmerhus som uppfördes vid
  Tunhems kyrka 1758. Sockenmagasinen användes ursprungligen för att lagra
  spannmål från goda år till missväxtår, och vårt magasin var i bruk som
  sockenmagasin till 1856. På 1950-talet övertog Hembygdsföreningen byggnaden och
  flyttade den till den nuvarande platsen. Huset är nu en utställningslokal för
  allmogeföremål, och där finns gamla redskap mm som använts av äldre tiders
  bönder, slaktare, smeder, snickare och många andra.
 • Jungfrulyckan är en typisk gårdsstuga som byggdes 1823 och den
  var ursprungligen en mangårdsbyggnad till en gård i Bryggums by. 1940 fick
  föreningen möjlighet att ta över stugan och flytta den till Hembygdsgården. Stugan
  är en s.k. framkammarstuga där köket är det största och centrala rummet, och
  visas nu inredd med tidsenliga möbler och husgeråd.

Hålltider för programpunkter:

Fredag, 6 september, 2019

13:00 - 17:00 Frågesport och samtliga hus och samlingar är öppna och visas.

Övrig information:

Kaffeservering i Hembygdsgården.

Besöka

Adress: Prästgården 111, 46193 Västra Tunhem, Trollhättan

Landskap: Västergötland

Vägbeskrivning:

Hembygdsgården ligger i Västra Tunhem, vid foten av Hunneberg.

Från Vargön: Från Östra vägen, sväng av mot Trollhättan i rondellen vid Ronnum. Kör ca 5,9 km på Tunhemsvägen, sväng sedan vänster mot Hunneberg. Hembygdsgården ligger på vänster sida efter ca 1,4 km.

Från Trollhättan: Från 45:an sväng österut vid Edsborg på Tunhemsvägen. Fortsätt ca 6 km på Tunhemsvägen, sväng sedan höger mot Hunneberg. Hembygdsgården ligger på vänster sida efter ca 1,4 km.

Tillgänglighet:
 • Parkering finns i anslutning till Hembygdsgården. 
 • Toaletter finns i Hembygdsgården.
 • Hembygdsgården är tillgänglig för rullstolsbundna via en ramp på baksidan av huset. I den byggnaden finns även handikappanpassad toalett.
 • Jungfrulyckan och rotkonstmuseet är i ett plan, men det kan finnas höga trösklar och steg för att komma in.
 • Magasinet har trappor som kan vara besvärliga.

Kontakt

Kontaktperson: Hanne Rosvall

Telefon/Mobiltelefon: 0707869063

Arrangörer: Västra Tunhems Hembygdsförening

Arrangörens webbplats: https://www.hembygd.se/vastratunhem

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: