Livet för en skogsarbetarkocka – Exkursion till Järptjärnskojan, Ekorrsele

Skogens kulturmiljöer som pedagogisk resurs är ett bärande tema i Skogsmuseets verksamhet.

Kvinnornas historia hamnar ofta i bakgrunden, men Skogsmuseet har de senaste åren arbetat aktivt med att lyfta fram deras del i historien. Kockornas liv och arbete är en del av den och som ett led i att uppmärksamma deras historia besöker vi en av få kvarvarande skogsarbetarmiljöer med välbevarad barack för anställd kocka.

Söndagen den 13 september - kl. 12:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Gammplatsen, Lycksele

Landskap: Lappland

Tillgänglighet:

Transport sker med egen bil. Det går inte att komma in i kojorna med rullstol då det är trånga dörrar och trappor. Gångavståndet är cirka 100 m beroende på antal bilar. Det går att komma närmare om behov finns. Toalett finns ej.

Kontakt

Kontaktperson: Magnus Andersson

Telefon/Mobiltelefon: 0950-17748

E-post: magnus.andersson@lycksele.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: