Hoten mot Bergslaghistorien

Järnets era i Bergslagen är över. Nedlagda gruvor, gamla kolbottnar, hyttplatser och bergsmansbyar är minnen från bergsbrukets historia mer än 500 år tillbaka i tiden.

Detta, vårt kulturarv, måste bevaras och varsamt skyddas. Hembygdsföreningen vill vara delaktig  i värnande av en miljö där kultur- och naturvärden sammantaget lockar till intresse av vår bygd och dess historia.

Fredagen den 11 september - kl. 11:00-16:00

Lördagen den 12 september - kl. 11:00-16:00

Söndagen den 13 september - kl. 11:00-16:00

Besöksinformation

Tillgänglighet:

Parkering på Nora torg. 2-3 minuters gångavstånd till gården. Visning i ett äldre vagnslider. Går att besöka lokalen med rullstol. Toaletter vid torget.

Kontakt

Kontaktperson: Eva Järliden

Telefon/Mobiltelefon: 073-502 27 91

E-post: eva.jarliden@gmail.com

Arrangörer: Hembygdsföreningen Noraskog i samarbete med Örebro läns museum.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: