Hantverkstorpet Granbylund och Finnvids vikingagård på Granby – Vallentuna

På Granbys högsta punkt, dåtida Hyppinge, ser vi grunden till en hallbyggnad som varit en del av en mäktig vikingatida stormannagård. Under hallbyggnaden har man i sin tur funnit arkeologiska lämningar från folkvandringstid, brons- och järnålder.

Här finns flera husgrunder, gravfält och Sveriges troligen längsta runristning i häll, Granbyhällen. Den dåtida vikingagården var en viktig knutpunkt för människor som passerade från Mälaren till forntida Uppsala.

Längs grusvägen markeras ett dåtida vadställe av en minnessten, Björns sten, där gårdsnamnet Granby är ristat i runor. Vattendraget användes som drivmedel i en ångkvarn, senare även såg som legat här, mjölnarbostaden finns kvar, Granby Kvarngård. Även hantverkstorpet Granbylund, en bit längre bort, sägs ha nyttjat vattnet vid reptillverkning.

Fredagen den 10 september - kl. 12:00-16:00

Lördagen den 11 september - kl. 12:00-16:00

Söndagen den 12 september - kl. 12:00-16:00

Besöksinformation

Adress: HÖKERIET, Vallentuna

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Vi finns strax norr om Lindholmen i Vallentuna, norr om Stockholm. Ca 15 min gångavstånd från Roslagsbanan, hållplats Lindholmen (avstånd till Lindholmens station 1192 m).

 

Mer information finns på: http://hokeriet.se

Kontakt

Kontaktperson: HÖKERIET

Telefon/Mobiltelefon: 0769459010

E-post: info@hokeriet.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: