Kulturarvsdagen på Erikskulle, Norrtälje

Kulturarvsdagen på Erikskulle i Söderby-Karl

Inom ramen för Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdag är  Erikskulle öppet.

Erikskulles samlingar omfattar närmare 7 000 föremål som främst är fornfynd eller allmogens utrustning i äldre tider.

Nytrycket av häftet ”Låtar och Visor från Söderby-Karl” (sam-lat av Göran Liljegren) firas med uppträdande av några lokala spelmän.

Varje hel timme har vi guidade turer i museet över traktens lokala historia med vraket av vikingabåten och de hitflyttade allmogestugorna.

Alla husen (ca 15) är öppna, vi har kafé med hembakt, loppis och handelsbod.

Söndagen den 12 september - kl. 11:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Erikskullevägen 7, Norrtälje

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Erikskulle ligger på vägen från Norrtälje till Väddö. Det är tydligt skyltat vid vägen, några hundra meter norr om Söderby-Karls kyrka i den gamla dalgången för forntida sjöfart. Uppe i backen finns skyltar till parkeringen på ängen.

Erikskulle är en 1,5 ha stor skogsbacke med ojämnt underlag, som delvis kan vara stenar från gamla gravar. Om man är rullstolsbunden ska man kontakta arrangören för att få köra in på området (man kommer fram till museet med bil).  Parkeringen är utanför grindarna och den längsta promenaden från bilen till sommarkaféet är cirka 300 meter. Tyvärr har vi en knölig trappa till museets övervåning, så rörselsehindrade måste bärhjälp för att besöka den nya utställningen däruppe. I museet finns två vattentoaletter.

Mer information finns på: http://erikskulle.se

Kontakt

Kontaktperson: Marie-Louise Pettersson

Telefon/Mobiltelefon: 073 568 6693

E-post: info@erikskulle.se

Arrangörer: Söderby-Karls Fornminnes- och Hembygdsförening bildades 1917 och en av grundarna donerade backen till föreningen året efter. Sedan dess har frivilliga krafter på bygden flyttat hit hus, samlat allmogeföremål och hållit liv i föreningen. Redan innan föreningen bildades hade grundarens far hittat Viksbåten, de gamla ledungsskepp som på 80-talet var föremålet för vår arkeologs doktorsavhandling. I museet har vi båten ihopplockad med sina bitar i en stålställning som visar hur den ser ut. Föreningen har 165 medlemmar.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: