Introduktion till Burs rika kulturarv

Välkommen till Burs där du kan lära dig mer om bygden och dess historia!

I Burs finns ett rikt kulturarv med anor från åtminstone brons- och järnåldern. Flera fynd av slipskårestenar visar att bygden varit bebodd redan 3000-2000 f Kr. Fram till dess att Hansan tog över som ledande handelsaktör i östersjöregionen drev farmannabönderna vid Bandlunde i Burs Östersjöns kanske ledande handelsplats från järnåldern fram till ca 800 e.kr. Vid Bandlunde finns rikligt med fornlämningar och lämningar från långhus, båthus och den stora hamnen vid Bandlundeviken. Bl.a. finns lämningar efter östersjöregionens på sin tid största järnåldershus – Stavars hus. Sentida forskning gör det sannolikt att även Beowulf hade sin bas vid Bandlunde. Flera av gårdsnamnen i området kan spåras till åtminstone järnåldern, t.ex. Apse, Gläves, Häffinds, Kärne och Vanges.

Gotland har Sveriges i särklass flesta fynd av silverskatter och andra fornlämningar och Burs försvarar ledigt sin roll som ledande aktör. Fynden stärker farmannabönderna vid Bandlundes roll som handelsmän i hela Östersjöregionen.

Under kulturarvsdagarna kommer kulturföreningarna informera om det unika utbudet av fornlämningar och historiska besöksmål i Burs. Inledningsvis arrangeras mellan kl 12 – 13 en gemensam samling i Burs Bygdegård där föreningarna berättar om sin verksamhet. Medverkande föreningar är bl.a. Burs Bygdegårdsförening, Burs Hembygdsförening, Stavars Vikingagård och Vanges Museigård. Efter den gemensamma presentationen kan besökarna välja att fortsätta dialog om föreningarna verksamhet och besöksmål eller att besöka några av besöksmålen på plats för guidad visning. Obs att Stavgard håller öppet kl 11-16.

Burs Hembygdsförening kommer att presentera:

  • Kulturstig vid Stavgard med bl.a. Slipskårestenar. Presentatör Sören Gannholm
  • Egon Klints Sojdemuseet vid Vesterlaus som är uppbyggt kring ett gammalt sojde, d.v.s plats för tjärbränning. Presentatörer Tore Gustavsson och Kristina Östre Jacobsson
  • Fattigstugan från 1800-talets mitt som belyser socknens sociala engagemang. Byggnaden med flistak innehåller fyra bostadsrum och är ett byggnadsminne. På tomten finns också ett mindre Skolmuseum. Presentatör Gittan Cederlund.

– Hjärtligt välkommen!

Lördagen den 11 september - kl. 12:00-16:00

Söndagen den 12 september - kl. 12:00-16:00

Besöksinformation

Adress: BURS SIGDES 236, 623 49 Stånga, Stånga

Landskap: Gotland

Tillgänglighet:

Burs Bygdegård är handikappanpassad med flera toaletter. Hembygdsföreningens Fattigstuga och Egon Klints Sojdemuseum är tillgängliga för rullstolsbundna besökare.

Mer information finns på: https://www.hembygd.se/burs

Kontakt

Kontaktperson: Tore Gustavsson

Telefon/Mobiltelefon: 070-547 81 79

E-post: ulf.jacobsson@gmail.com

Arrangörer: Burs Hembygdsförening i samarbete med Burs Bygdegårdsförening, Stavars Vikingagård och Stiftelsen Vanges Museigård.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: