Upplev Boddas tid hos Bodsjö hembygdsförening

Bodsjö hembygdsförening visar Boddas bönhus, berättar om Bodda och visar några av dåtidens tekniker.

Det kommer att finnas löksoppa med med Bodda limpa. Kl 15:00 hålls gudstjänst.

Boddas bönhus är genom studier av timrets årsringar (dendrokronologi) daterat till år 1291. Det är därmed Jämtlands läns äldsta kända timmerhus och en av landets allra äldsta timrade byggnader.

En stark lokal tradition berättar om Boddas bönhus som socknens äldsta kyrka. Enligt en legend ska socknen Bodsjö ha fått sitt namn efter Bodda, en kvinna som tillsammans med sina barn tvingades lämna gården i Norge. På den nya gården i Jämtland lät hon bygga traktens första kristna kapell, “Boddas bönhus”, intill vilket hon sedan begravdes.

År 1912 flyttades byggnaden från Bodsjöbyn till sin nuvarande placering vid Bodsjö kyrka. Boddas bönhus har under lång tid ansetts märkligt och engagerat människor. Byggnadens ursprungliga funktion har dock aldrig med säkerhet kunnat fastställas. En teori är att det varit en förrådsbod i anslutning till en kyrka eller prästgård.

Välkommen!

Söndagen den 11 september - kl. 11:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Flatnor , Bodsjö Kyrka, 84396 Gällö

Landskap: Jämtland

Tillgänglighet:

tillgänglig för barnvagn, rullatorn och rullstol.

handikapptoalett

Kontakt

Kontaktperson: Inger Andersson

Telefon/Mobiltelefon: 073-027 96 90

E-post: aingerap2407@gmail.com

Arrangörer: Bodsjö Hembygdsförening

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: