Hur ska det gå för Catharina Bergstedt? Vandring i Gamla Linköping på spaning efter hus och människoöden

1792 stod plötsligt den unga kvinnan Catharina Bergstedt ensam med sitt spädbarn efter att maken hastigt gick bort. Hur ska det gå för Catharina Bergstedt?

Catharina var född på gården Ågatan 9 och hade ärvt den efter föräldrarnas död. Efter giftermålet med Jonas Bergstedt startade de en smedja, med flera anställda gesäller och lärlingar. Hur skulle det nu gå efter makens bortgång? Hur fick ensamstående kvinnor vardagen att gå ihop i Linköping vid 1700-talets slut?

Catharina fortsatte dock att driva smedjan vidare, och utvidgade senare verksamheten med uthyrning, samtidigt som hon fortsatte som familjeförsörjare fram till sin död 1817. Hennes levnadstid är en viktig del av Linköpings historia, då en lång rad av nya hus och bostadsformer tog form. Under 1700-talet växte befolkningen i landet och alltfler flyttade till städerna. En ny typ av trähus började byggas i Linköping, med plats för flera familjer. Nu byggdes den trästad som till stora delar revs under efterkrigstidens rekordår. Eller i bästa fall flyttades till Gamla Linköping.

Catharinas gård på Ågatan 9 stod kvar till 1950-talets slut, låg sedan under en presenning för att sedan återuppföras vid mitten av 1970-talet. Huset kom att dokumenteras i samband med en ombyggnation 2017 och byggnadshistorien kunde kartläggas.

Kl. 13.00 – start vid Kryddbodtorget, vi vandrar på spaning efter hus och människor i spåren av Linköpings första byggboom.

Begränsat antal deltagare – obligatorisk föranmälan till goran.tagesson@hist.uu.se

Lördagen den 11 september - kl. 13:00-15:00

Besöksinformation

Tillgänglighet:

Vi vandrar i Gamla Linköping, enstaka besök i hus och i något fall trappor

Kontakt

Kontaktperson: Göran Tagesson

Telefon/Mobiltelefon: 010-480 81 68

E-post: goran.tagesson@hist.uu.se

Arrangörer: Forskningsprojektet HASP – Hus och Social praktik, Uppsala universitet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: