Steninskriptioner och böckers kyrkliga kulturarv i Östra Hargs kyrka

Välkommen till Östra Hargs kyrka där du kan ta del av en utställning om inskriptioner, böcker och boktryckeri samt – i församlingsgården – lära dig mer om äldre boksamlingar i Åkerbo församling.

Kyrkan är öppen för egna upptäcktsvandringar. Här kan du se ett ljust och vackert kyrkorum med bl.a. en mindre kopia av Bertel Thorvaldsens kristusstaty. Det finns även en liten miniutställning i kyrkan som handlar om inskriptioner, gamla böcker och boktryckarkonst. Här kan man även prova på lite eget tryck och textmakeri.

Föredrag klockan 15:00-16:00:

Bland postillor, sockenbibliotek och bokälskande präster –
om äldre boksamlingar i Åkerbo församling

Historiker Martin Kjellgren, specialist på bokligt kulturarv och kyrkornas böcker, kommer och berättar om sitt arbete och vad han hittat generellt när han inventerat Linköpings stifts äldre bokbestånd samt vad just Åkerbo haft i sina gömmor.

Kaffeservering i samband med föredraget.

Föredraget hålls i Östra Hargs församlingsgård och hänsyn tas till de ev. pandemirestriktioner som då gäller.

Lördagen den 11 september - kl. 10:00-17:00

Besöksinformation

Adress: Östra Hargs kyrka, Östra Harg, Linghem

Landskap: Östergötland

Tillgänglighet:

Parkering finns. Toalett finns i församlingshemmet strax intill kyrkan.

Kyrkorummet kan vara svårtillgängligt för rullstol men församlingshemmet har ramp.

Kontakt

Kontaktperson: Berit Jendeberg

Telefon/Mobiltelefon: 073-211 23 06

E-post: berit.jendeberg@gmail.com

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: