En 1000-årsresa i Örsundaåns dalgång

“Örsundaåns dalgång under  6000 år” är ett unikt skyltsystem som berättar dalgångens historia genom informationsskyltar på historiskt intressanta platser.

Ambitionen med skyltprojektet, som är ett samarbete mellan Lagunda hembygdsförening, Länsstyrelsen i Uppsala län och forskare på Uppsala universitet, har varit att lyfta blicken från de enskilda objekten och istället betrakta hela landskapet. Detta för att både övergripande och i detalj kunna informera om hur olika delar samverkat från stenålder till modern tid för att forma det vi ser i dag.

Program:

11, 12 & 13 september 11:00-13:00: Hämta karta över skyltsystemet vid handelsmuseet Kappen, Hamngatan 4 i Örsundsbro

13 september 13:00-15:00 Möt några av de forskare som medverkat i projektet:

  • Vid Biskopskulla kyrka:  docent Stina Fallberg-Sundmark, Teologiska institutionen, Uppsala universitet.                                   
  • Vid friluftsmuseet Kvekgården: docent Göran Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Vid runstenen i Görlinge: Annika Larsson, fil dr i vikingatida och tidigmedeltida arkeologi, Uppsala universitet.

Några förslag på intressanta besöksmål i närområdet:

  • Gör en tidsresa  i Örsundaåns dalgång genom att besöka skyltplatserna i Åloppe – Stenålder, Bronsålder, Hällby – Bronsålder, Hamnplanen i Örsundsbro – Järnåldern, Biskopskulla kyrka – Medeltiden, Holm kyrka – Stormaktstid.
  • Vid gästhamnen i hamnområdet i Örsundsbro finns skyltsystemets angöringsskylt, den översiktsskylt som sammanfattar dalgångens historia från de första innevånarna i Åloppe under stenåldern till dagens industrisamhälle.
  • Friluftsmuseet Kvekgården, en gammal bondgård från slutet på 1700- talet. På 1910 talet gjordes flera försök att flytta gården till Skansen i Stockholm men Mor Lotta som ägde gården vägrade och senare blev gården istället ett lokalt museum. Skylten utanför museet berättar den gamla gården och museets intressanta tillkomsthistoria.
  • Örsundaåns dalgång är en del av Sveriges mest runstenstäta område, men de flesta vet ganska lite om dessa tusenåriga tidsdokument. Skyltarna vid, Görlinge, Örsunda och Hällby berättar om några av våra mera kända runstenar och deras historiska sammanhang. Skylten vid Viggeby berättar om två kända hällristningar – Viggebyskeppet och sköldbärarna.

Lagunda hembygdsförening ser det som sin uppgift att vårda och tillgängliggöra områdets rika kulturarv. Skyltarna är designade så att det är lätt att ta till sig informationen även om man är rullstolsburen. De är placerade så att de är lätta att nå med cykel eller bil och för vandrare.

Fredagen den 11 september - kl. 11:00-13:00

Lördagen den 12 september - kl. 11:00-13:00

Söndagen den 13 september - kl. 11:00-15:00

Besöksinformation

Adress: Hamnvägen 4, Örsundsbro

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

De 20 skyltplatser som ingår i skyltsystemet "Örsundaåns dalgång under 6000 år" finns markerade på Lagunda hembygdsförenings "Kultur och hembygdskarta" tillsammans med en kortfattad .information om varje skylt. Under kulturarvsdagen 11/9, 12/9 och 13/9 kan du hämta en karta på Handelsmuseet Kappen i hamnområdet i Örsundsbro kl 10:00- 12:00. Kompletterande information om aktiviteter  finns på https://www.hembygd.se/lagunda

Den som vill kan besöka skyltplatserna digitalt och från tv-soffan och i lugn och ro läsa texterna i sin helhet och se på illustrationerna. Då hittar du kartan på https://karta.enkoping.se/besokskartan/ . Där går du in under Meny och vidare till Uppleva/göra. Där väljer du Örsundaåns dalgång och Zooma för att få upp alla skyltplatser, När du trycker på någon av skyltsymbolerna hittar du en länk till den skylt du valt. Den digitala besökskartan med länkar till texter och illustrationer på skyltarna kan också öppnas i din smartphone via den QR- kod som ligger tillsammans med tidslinjen i den nedre delen av varje sylt.

Kontakt

Kontaktperson: Lennart Torsner

Telefon/Mobiltelefon: 070-686 05 75

E-post: lennart.torsner@gmail.com

Arrangörer: Lagunda hembygdsförening

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: