Kyrkogårdsvandring på Tärna kyrkogård

Följ med när vi under ledning av Anders Lindberg besöker både kända och okända gravar.

Vi får veta mer om familjerna som en gång levde i Tärna, bl.a. historien om patron Carl Andersson på Sör Hovberga herrgård, som under slutet av 1800-talet levde ett lite annorlunda liv som pacifist, vegetarian och swedenborgare. Vi besöker också familjen Bergs grav, där Lina Sandells svärföräldrar vilar. Vi kommer också få höra historien bakom den vackra, nyanlagda askgravlunden och minnesskylten över de obesuttna, som vilar utan gravsten på det som en gång var det Allmänna varvet.

Lördagen den 10 september - kl. 14:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Tärna kyrka, 733 93 Sala

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Vandringen sker på kyrkogårdens grusgångar, som består av ganska hårt packat finkornigt grus.

Det finns inga trappor eller nivåskillnader.

Man kan parkera nära kyrkogårdsgrinden.

Tillgänglighetsanpassad WC finns i en intilliggande bygdegård, ca 100 meter från kyrkan.

Kontakt

Kontaktperson: Anders Lindberg

Telefon/Mobiltelefon: 070-206 10 82

E-post: lindberg.a@telia.com

Arrangörer: Tärna Bygdegårdsförening i samverkan med Svenska kyrkan Kumla-Tärna-Kila.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: