Berättelser om Livet på Ängsö 1900–1970

Följ med på en tidsresa kring hur det var förr i tiden på Ängsö då det sjöd av liv och rörelse i torp och gårdar, på åkrar, ängar och i skogar.

Några av de som medverkat i boken ”Livet på Ängsö” och som växt upp ön, berättar och visar bilder. ”Livet på Ängsö” var ett gediget och unikt projekt som blev en bok. Det växte fram ur en studiecirkel som under åtta år spelade in minnen, upplevelser och erfarenheter från de som växt upp på Ängsö.

Inspelningarna sammanställdes till berättelser och bilder samlades in för att bevara en kunskap som annars skulle gå förlorad med dem som minns idag. Skildringarna begränsades till att vara från år 1900. Det är så långt bakåt i tiden som egna minnen räcker och bevarad kunskap finns om föräldrars samt far- och morföräldrars liv.

Dokumentationen sträcker sig fram till 1970 då det feodalgods som Ängsö fideikommiss utgjorde då upphörde. Boken ger en bild av hur vardag och fest var för de som var anställda vid de större arrendegårdarna och för alla som arrenderade torpen och gårdarna, brukade jorden och verkade på ön. Vi får ta del av hur livet levdes med bland annat skola, lanthandel, jordbruk, fiske, hantverk och danskvällar.

Fri entré. Drop-in.

Tyvärr kommer den tidigare utlovade direktsändningen inte kunna genomföras pga tekniska problem.

Varmt välkomna!

 

Lördagen den 10 september - kl. 14:00-15:30

Besöksinformation

Adress: Karlsgatan 2, Västerås

Landskap: Västmanland

Tillgänglighet:

Hörsalen liksom toaletter, information, butik, kafé och utställningar ligger på entréplan och det finns inga trappor där. Detaljerad information om museets tillgänglighet finns att läsa på vår webbsida:

vastmanlandslansmuseum.se/besok-oss/tillganglighet/

Kontakt

Kontaktperson: Anna Blom Allalouf

Telefon/Mobiltelefon: 021-481 86 68

E-post: anna.blom.allalouf@regionvastmanland.se

Arrangörer: Västmanlands läns museum i samarbete med Västerås stadsarkiv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: