Järnets kulturarv i Norberg

Vi bjuder in till utställningar, öppet hus och guidning vid Nya Lapphyttan och Besökscentrum.

Välkommen till två dagar med fokus på järnets kulturarv i Norberg!

Fredag 9 september

11:00-16:00 Öppet Nya Lapphyttan och Besökscentrum med:
Utställningar och öppna hus
Försök till järnframställning i blästerugn, arr. Föreningen Järnet på Lapphyttan
Kulturarvspromenad genom hembygdsgården (tipspromenad), arr. Kulturarv Västmanland

Programpunkter fredag:
Kl. 13:00 på Norbergs hembygdsgård Karlberg
Föredrag om Norbergs kulturarvsinventering med bebyggelseantikvarie Julia Göransson, arr. Västmanlands läns museum och Norbergs kommun

Lördag 10 september

11:00-16:00 Öppet Nya Lapphyttan och Besökscentrum med:
Försök till järnframställning i blästerugn, arr. Föreningen Järnet på Lapphyttan
Kulturarvspromenad genom hembygdsgården (tipspromenad), arr. Kulturarv Västmanland

Programpunkter lördag:

Kl. 13:00 Guidad tur av Nya Lapphyttan, arr. Norbergs kommun.
Dessutom finns möjlighet att se Föreställningen Tvärslöjd på Teaterbiografen ikl 15.00 i Norberg, arr. Norbergs kommun och Ett Kulturliv för alla Teater. Pris: 150 kr/vuxen och 50 kr/barn.

* Om inte annat anges har samtliga programpunkter fri entré.

Fredagen den 9 september - kl. 11:00-16:00

Lördagen den 10 september - kl. 11:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Karlberg 41,, Norberg

Landskap: Västmanland

Tillgänglighet:
  • Ramp till Besökscentrum med handikapptoalett.
  • Höga trösklar in i byggnaderna på Nya Lapphyttan
  • Ca. 150 meter från parkering till hyttbacken Nya Lapphyttan - genom skogsstig
  • Ca. 100 meter från parkering till plats för järnförsöken
  • Parkering i direkt anslutning till Besökscentrum
  • Underlag av grus och gräs på hembygdsgården

Mer information finns på: https://www.visitnorberg.se/

Kontakt

Kontaktperson: Minéa Funk, Norbergs kommun

Telefon/Mobiltelefon: 022329046

E-post: minea.funk@norberg.se

Arrangörer: Norbergs kommun, Föreningen Järnet på Lapphyttan och Norbergs Hembygdsgård. I samarbete med Västmanland läns museum, Kulturarv Västmanland och Ett kulturliv för alla Teater (Västmanlands teater).

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: