Traktor drar en ångmaskin.
Föreningen Jädersbruksvänners Ångmaskin. Foto: ( PDM)

Utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att Riksantikvarieämbetet får ytterligare 20 miljoner att fördela till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen.

Stödet ska också öka möjligheterna för de ideella aktörerna inom kulturarvsområdet att fortsätta med sin verksamhet.

Beslut om vårändringsbudgeten ska fattas av Riksdagen den 16 juni 2021. Riksantikvarieämbetet förbereder redan nu en utlysning av bidraget. På den här sidan kommer vi att återkomma med information om vilka kriterier som gäller och hur man ansöker om bidraget.

Här kan du ställa frågor

Har du frågor om det utökade stödet till ideella kulturarvsverksamheter? Hör då gärna av dig till Riksantikvarieämbetets support för krisstöd till ideella kulturarvsverksamheter. Du når oss via e-post: krisstod@raa.se.

Vi svarar på frågor om bidraget efter den 16 juni, då Riksdagen fattar beslutet om vårändringsbudgeten.