Traktor drar en ångmaskin.
Föreningen Jädersbruksvänners ångmaskin. Foto: ( PDM)

Utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter

Riksantikvarieämbetet kommer i höst att fördela 20 miljoner kronor till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen.

Stödet ska också öka möjligheterna för de ideella aktörerna inom kulturarvsområdet att fortsätta med sin verksamhet.

Vem kan söka?

Bidraget riktar sig till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter. Den sökande ska uppfylla följande kriterier:

 • Organisationen ska vara en ideell förening eller en stiftelse. Stiftelsens ideella syfte ska framgå av stadgarna.
 • Kulturarvsarbete ska vara organisationens huvudsakliga verksamhet. Kulturarvet ska vara tillgängligt för allmänheten.
 • Ideellt arbete ska vara en förutsättning för verksamheten.
 • Verksamheten har påverkats negativt av coronapandemin.

Den sökande behöver dessutom ha ett bankgiro- eller plusgirokonto. Detta för att vi ska kunna säkerställa att bidraget betalas ut till rätt mottagare.

Så ansöker man

Ansökningsperioden pågick från den 30 juni till den 10 september 2021 och är avslutad nu. Ansökningar som kommer in efter den 10 september kommer inte att beaktas.

Obligatoriska bilagor är:

 • Komplett ifylld ansökningsblankett
 • Aktuella stadgar
 • Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret*
 • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret

*) En årsredovisning innehåller normalt sett uppgifter om omsättning och resultat även för föregående verksamhetsår. Om dessa uppgifter saknas i er årsredovisning måste ni bifoga årsredovisning för de två senaste verksamhetsåren. Vi accepterar även balans- och resultatrapport.

När du har skickat in ansökan via webbformuläret får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan.

Så är stödet utformat

Bidraget är utformat som ett generellt stöd till verksamheten. Något sökt belopp behöver inte anges, utan detta justeras utifrån antalet ansökningar. Eventuella prioriteringar kommer att göras med utgångspunkt i förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

Här kan du ställa frågor

Har du frågor om det utökade stödet till ideella kulturarvsverksamheter? Hör då gärna av dig till Riksantikvarieämbetets support för krisstöd till ideella kulturarvsverksamheter. Du når oss via e-post: krisstod@raa.se eller på telefon via vår växel: 08-5191 80 00. Om du har tekniska problem med webbformuläret når du vår tekniska support direkt på 08-5191 80 58 på vardagar kl. 9-15.

 • Kontaktperson
 • Teknisk support – krisstöd till ideella kulturarvsverksamheter. Telefontid: vardagar kl. 09:00-15:00
 • Administrativa avdelningen
 • 08-5191 80 58