Samlingssida för utvärderingar och rapporter

På den här sidan samlar vi ett urval av de rapporter och utvärderingar som Riksantikvarieämbetet har gjort de senaste åren.

Sidan fylls på efterhand och är inte en komplett listning. Letar du efter en rapport som inte finns här så kolla i vår databas med publikationer, samla.raa.se.

Utvärderingar gjorda inom ramen för Riksantikvarieämbetets överinseende

Byggnadsminnen


Bevara, använd och utveckla byggnadsminnen i enlighet med skyddsbestämmelserna (2017)


Nya byggnadsminnen: En utvärdering om länsstyrelsernas förutsättningar för att bilda nya byggnadsminnen (2017)
Läs mer om utvärderingen här.

 

Fornlämning


Överinseende konkurrens och effektivitet inom uppdragsarkeologin (2014)
Rapporten redogör för hur konkurrens och effektivitet inom uppdragsarkeologin fungerar på en systemnivå, påvisar skillnader mellan faktiskt tillstånd och önskvärt tillstånd samt belyser bakomliggande orsaker.


Överinseende över skogsärenden och 2 kap. kulturmiljölagen (2016)


Fornlämningar i kyrkomiljöer – hantering av markingrepp (2016) 


Fornlämningsområden – möjligheter och svårigheter (2017)