Föremålsantikvarie Susanne Nickel och kollegan Anna Carlsson studerar en eventuell magasinslokal.
Föremålsantikvarie Susanne Nickel och kollegan Anna Carlsson studerar en potentiell magasinslokal. Foto: ( CC BY)

God beprövad praxis ger kvalitetssäkring och hållbarhet

Susanne Nickel på Eskilstuna stadsmuseum är föremålsantikvarie med ansvar för samlingarna.  Hon har framförallt tittat på standarder som rör packning, transport och öppna magasin. 

Hur har arbetet med standarder fungerat på din arbetsplats Eskilstuna stadsmuseum?
Arbetet låg fram för allt i att bekanta sig med standarderna för öppna magasin, packning och transport i samband med en förstudie för nya magasinslokaler och en eventuell flytt. Själva arbetet, det vill säga användningen i vardagen återstår. Dock arbetar vi redan med Spectrum, en standard för samlingsförvaltning på museer. Den har underlättat arbetet, till exempel för hantering av inkommande objekt och förvärv och lett till ett utkast för regler om lån ur föremålssamlingen.

Vad ser du för fördel med att använda standarder i ditt arbete?
Jag kan känna mig säker att jag arbeta efter en god beprövad praxis. Dessutom tvingar det mig att kolla mot standarden om vi borde förbättra eller komplettera något i hur vi utför vårt arbete för att kunna nå upp till standardernas nivå. Det är en form av kvalitetssäkring och gör arbetet hållbart, personoberoende och professionellt.

Kan man anpassa standardernas innehåll efter sitt eget arbete?
Spectrum går absolut att anpassa efter sitt eget behov. Det är ett ganska flexibelt verktyg. De andra standarderna har jag som sagt ännu inte testat i skarpt läge i det dagliga arbetet.

Tycker du att det saknas standarder i något område?
Jag önskar att Museisverige någon gång kunde enas om en gemensam terminologi för de olika arbetsmoment som förekommer på ett museum. Just nu känner jag att jag spiller bort ganska mycket tid även om jag pratar med kollegor inom samlingarna eftersom vi tolkar innebörden av ett ord olika. Där kunde en gemensam terminologi hjälpa att undvika missförstånd och underlätta kommunikationen.

Kan du märka att standarder inom museivärden bli ett allt vanligare stöd?
Spectrum håller på att etablera sig som standard för samlingsförvaltning i Sverige. Största fördelen med den är hittills att den är gratis. Jag hoppas att det nu blir fler som använder sig av EN-standarderna för bevarandet av kulturarvet när de blir kostnadsfria från årsskiftet.

Så lite mer personligt: hur kommer det sig att du jobbar inom kulturmiljöområdet?
Jag har alltid varit intresserad av historia och att arbeta med gamla föremål. Redan vid 13 års ålder stod det klart för mig att jag vill arbeta på museum. Att studera historia och sedan vidareutbilda sig i museifrågor var då en självklarhet.

Vad är det roligaste med jobbet?
Svår fråga! Men jag lockas av att kunna komma närmare museets föremål än besökarna vanligt vis gör. Avläsa föremål informationen och förmedla den. Dessutom uppskattar jag att arbetet med samlingar eftersom det är så omväxlande: praktiska moment varvas med övergripande planeringsarbete så ingen dag är sig lik. Därför krävs det också erfarenhet att arbeta med samlingar, vilket man bäst kan få genom att lära sig av de som jobbat länge.  När en erfaren person går i pension är det viktigt att nytillträdda lärs upp, som i ett traditionellt lärlingssystem.