Det europeiska samarbetet

Det europeiska samarbetet, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property, drivs av CEN (European Committee for Standardization).

På svensk nivå sker samarbetet genom SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom Svenska institutet för standarder, SIS.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljövård