Standarder på remiss

Innan en europeisk standard fastställs, skickas den alltid ut på remiss. Du har då möjlighet att påverka och tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för berörda i Sverige.

Under den senaste remissen var ca 300 personer inbjudna att påverka och tycka till om standardförslaget Bevarande av kulturarv – Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation (föreslagen titel), så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för både beställare och utförare av färgundersökningar i Sverige.

Kommentarerna ska skrivas på engelska för att säkerställa en korrekt användning av fackuttryck.

Ansvarig för remisserna är den tekniska kommittén: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479.

För att se pågående arbeten, klicka här och gå in under ”arbetar nu med”.