Standarder på remiss

Innan en europeisk standard fastställs, skickas den alltid ut på remiss. Du har då möjlighet att påverka och tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för berörda i Sverige.

Under en av de senaste remisserna var ca 300 personer inbjudna att påverka och tycka till om standardförslaget Bevarande av kulturarv – Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation (föreslagen titel), så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för både beställare och utförare av färgundersökningar i Sverige. Denna blivande standard är nu ute för omröstning innan den publiceras.

Senast har Bevarande av kulturarv – Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ (föreslagen titel) varit ute på remiss. Det fanns möjlighet att vara med och läsa och kommentera remissen, som ligger hos Svenska institutet för standarder (SIS).

Klicka här för att registrera ett konto och få åtkomst till kommande remisser.

Kommentarerna skrivs alltid på engelska för att säkerställa en korrekt användning av fackuttryck. Ansvarig för remisserna är den tekniska kommittén: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479.

För att se andra pågående arbeten hos SIS, klicka här och gå in under “arbetar nu med”.