Nya standardförslag på remiss

Innan en europeisk standard fastställs, skickas den alltid ut på remiss. Du har då möjlighet att påverka och tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för berörda i Sverige.

Samtliga standardförslag som Svenska Institutet för Standarder (SIS) tekniska kommitté, TK 479 Bevarande av kulturarv gör remisser på, publiceras på en kommentarstjänst på SIS hemsida. För att läsa och kommentera förslagen, behöver du bara registrera ett konto först.

Det finns idag ett 50-tal standarder inom bevarande av kulturarv som alla är fria att läsa utan kostnad, detta tack vare det unika friköpsavtalet mellan SIS och Riksantikvarieämbetet.

Skapa ett konto och var med och kommentera

Alla kan läsa och kommentera remisser, ju fler som deltar och kommenterar, desto bättre blir standarderna.

  1. Skapa konto
  2. Kommentera standarden

På denna sida kan du hålla koll på kommande remisser inom bland annat området Bevarande av kulturarv.

Aktiva remisser att kommentera just nu

Just nu finns det remisser inom bevarande av kulturarv. Kommentarerna skrivs alltid på engelska för att säkerställa en korrekt användning av fackuttryck. Ansvarig för remisserna är den tekniska kommittén för bevarande av kulturarv.

Just nu kommenteras följande standarder:
Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
Sista dag att kommentera 4 april 2023
Kommentera

Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden – Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv – Del 1: Allmänna krav
Sista dag att kommentera 25 april 2023
Kommentera

Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden – Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv – Del 2: Tekniska krav
Sista dag att kommentera 25 april 2023
Kommentera

Tidigare remisser

Under en av de senare remisserna var ca 300 personer inbjudna att påverka och tycka till om den nu kommenterade och utgivna standarden Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation. Den standarden kan vara till hjälp för både beställare och utförare av färgundersökningar i Sverige.

Kika även gärna på nyligen utgivna standarden Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ och snart ges även denna standard ut Specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv (blivande SS-EN 17820).

Se pågående standardiseringsarbeten

Här kan du gå in och se alla andra pågående arbeten och utgivna standarder, allt finns samlat på SIS hemsida.