Standarder på remiss

Innan en europeisk standard fastställs, skickas den alltid ut på remiss. Du har då möjlighet att påverka och tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för berörda i Sverige.

Samtliga standardförslag som Svenska Institutet för Standarder (SIS) tekniska kommitté, TK 479 Bevarande av kulturarv gör remisser på, publiceras på en kommentarstjänst på SIS hemsida. För att läsa och kommentera förslagen, behöver du bara registrera ett konto först.

Kommentarerna skrivs alltid på engelska för att säkerställa en korrekt användning av fackuttryck. Ansvarig för remisserna är den tekniska kommittén.

Aktuellt att kommentera just nu

Just nu finns det inga förslag att kommentera inom området Bevarande av kulturarv. Kommande remisser inom området Bevarande av kulturarv hamnar här.

Tidigare remisser

Den senaste remissen var för Conservation of Cultural Heritage – Specifications for the management of moveable cultural heritage collections och den kunde kommenteras fram till 5 april 2022.

Under en av de senare remisserna var ca 300 personer inbjudna att påverka och tycka till om standardförslaget Bevarande av kulturarv – Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för både beställare och utförare av färgundersökningar i Sverige. Denna standard är nu kommenterad och publicerad.

Samma process gällde även standarden Bevarande av kulturarv – Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ.

Skapa ett konto

För att kunna läsa och kommentera kan du skapa ett eget konto utan kostnad tack vare ett unikt friköpsavtal mellan SIS och Riksantikvarieämbetet. Här kan du skapa ett eget konto.

Se pågående standardiseringsarbeten

För att se andra pågående arbeten hos SIS, klicka här och gå in under “arbetar nu med”.