Områden

Det finns en rad olika samarbetsområden inom bevarande av kulturarv och dessa är indelade i olika arbetsgrupper eller Working Groups, WG. Arbetsgrupperna, WG, är aktiva när det finns pågående standardiseringsarbeten och de pausas när det inte finns något specifikt arbete som pågår. Exempel på pågående standardiseringsarbeten är framtagning av en ny standard eller revidering av en redan publicerad standard:

WG 1 General methodologies and terminology
WG 2 Characterisation and analysis of porous inorganic materials constituting cultural heritage
 WG 3  Evaluation of methods and products for conservation works on porous inorganic materials constituting cultural heritage
 WG 4  Protection of collections
 WG 5  Packing and transport
 WG 7  Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
 WG 8  Energy efficiency of historic buildings
 WG 9  Waterlogged wood
 WG 10  Historic timber structures
 WG 11  Conservation process
WG 12 Showcases
WG 13 Investigation of architectural finishes – Procedure, methodology and documentation of results