Kostnadsfri nedladdning

Inom kulturarvsområdet finns idag ett femtiotal standarder som tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet ”CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage”, i samarbete med den svenska kommittén ”SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv”.

För att komma åt och läsa standarderna behöver du registrera dig hos SIS, Svenska Institutet för standarder, därefter är alla standarder inom området Bevarande av kulturarv fritt tillgängliga tack vare det friköpsavtal som tecknats mellan SIS och Riksantikvarieämbetet. Standarden kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige. Standarderna tillhandahålls utan utskriftsmöjlighet och avtalet gäller fram till år 2023.

Aktuella standarder

Genom att fylla i SIS inloggningsformulär får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Läs mer om att arbeta med standarder