Friköp av standarder

Inom kulturarvsområdet finns idag ett femtiotal standarder både på engelska och svenska. Svenska institutet för standarder, SIS, och Riksantikvarieämbetet har slutit ett avtal som innebär att dessa europeiska standarder blir tillgängliga för kulturarvsområdet.

För att komma åt och läsa standarderna behöver du registrera dig hos SIS, Svenska Institutet för standarder och tack vare det friköpsavtal som tecknats mellan SIS och Riksantikvarieämbetet är alla standarder inom området Bevarande av kulturarv fritt tillgängliga. Standarderna kan läsas utan kostnad av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige. Standarderna tillhandahålls utan utskriftsmöjlighet och nuvarande friköpsavtal gäller fram till årsskiftet 2023.

Inom kulturarvsområdet finns det idag ett femtiotal standarder som har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet “CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage”, i samarbete med den svenska kommittén “SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv”.

Så får du tillgång till standarderna

Genom att fylla i SIS inloggningsformulär (se länken nedan) får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst, där får du tillgång till de aktuella standarder inom området bevarande av kulturarv..

Läs mer om att arbeta med standarder

Hur väljer jag rätt standard? Se alla nu publicerade standarder.