Friköp av standarder

Inom kulturarvsområdet finns idag ett femtiotal standarder både på engelska och svenska. Svenska institutet för standarder, SIS, och Riksantikvarieämbetet har slutit ett avtal som innebär att dessa europeiska standarder blir tillgängliga för kulturarvsområdet.

För att komma åt och läsa standarderna behöver du registrera dig hos SIS, Svenska Institutet för standarder och tack vare det friköpsavtal som tecknats mellan SIS och Riksantikvarieämbetet är alla standarder inom området Bevarande av kulturarv fritt tillgängliga. Standarderna kan läsas utan kostnad av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige. Standarderna tillhandahålls utan utskriftsmöjlighet och friköpsavtalet gäller fram till december år 2023.

Inom kulturarvsområdet finns det idag 48 standarder som har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet “CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage”, i samarbete med den svenska kommittén “SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv”.

 

Hur får jag tillgång till alla standarder inom “Bevarande av kulturarv”?

Genom att fylla i SIS inloggningsformulär (se länken nedan) får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst, där får du tillgång till de aktuella standarderna.

Läs mer om att arbeta med standarder