Lättläst

Det här är Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet.
Vi arbetar med kulturmiljöer och kulturarv.

Kulturmiljöer kan vara till exempel slott, höghus,
bondgårdar, samiska kåtor,
gravfält, fabriker eller kyrkor.
En kulturmiljö är en miljö som människor har skapat
till skillnad från en naturmiljö som naturen skapat.

Kulturmiljöer är en del av det som vi kallar kulturarv.
Kulturarv är mer än kulturmiljöer.
Det kan vara saker, men också seder och bruk.
Sådant som vi har gjort eller brukar göra,
som att dansa folkdanser eller fira födelsedagar.

230 personer arbetar på Riksantikvarieämbetet.

Våra arbetsplatser finns på flera olika platser i landet.

Det här gör Riksantikvarieämbetet också

Vi tar reda på mer om kulturarvet.
Vi hjälper också andra som vill ta reda på mer.
Vi arbetar för att alla ska följa lagar
och bestämmelser som handlar om kulturarv.
Vi ger pengar till andra som arbetar med kulturarv.
Vi tar reda på hur man bäst tar hand om hus
och saker så att de inte blir förstörda.
Vi berättar om det som vi kan.
Vi försöker se till att man tar reda på
ett områdes historia innan man bygger nytt, till exempel en väg.

Riksantikvarieämbetet har flera stora databaser.
I databaserna finns mycket av det vi vet om kulturarvet.
Vi vill få ut mycket av det vi vet på Internet.
På så sätt kan alla som har en dator se det som vi har i databaserna.

Varför är kulturarvet viktigt?

Vi frågar Riksantikvarieämbetets chef Lars Amréus.

Fråga:
Riksantikvarieämbetet vill att vi tar hand om kulturarvet.
Varför då?

Svar:
– Ju mer vi vet om hur det var förr i tiden desto mer kan vi förstå om
varför det ser ut som det gör idag i vårt moderna samhälle, säger Lars Amréus.

– Vi lever i en spännande tid. Människor kommer till Sverige från andra länder.
Gamla sätt att leva på blandas med nya sätt att leva på.
Vår syn på svensk kultur kommer att ändras.

– Kulturarv är inte bara hus och saker. Det finns något inuti människor också.
Det kan vara vad vi tycker och vad vi tror på. Vi måste lyssna mer på varandra,
skriva ned det och spara den gamla kunskapen så att den inte försvinner.
Men vi ska lyssna på den nya kunskapen också, säger han.

Länkar till lättlästa  sidor
om några av våra söktjänster och mötesplatser

 

 

Dela sidan på