Medeltida målning där elever sitter framför en lärare som sitter i en hög stol.
Detalj av en miniatyr av en föreläsning från BL Royal 17 E III, Bartholomaeus Anglicus "De proprietatibus rerum (Livre des proprietez des choses)", översatt av Jean Corbechon. Foto: (PDM)

Lägesrapport januari 2023

Riksantikvarieämbetet förespråkar en storskalig digitalisering av kulturarvet och att alla landets samlingar ska gå att nå med en ingång. Att stödja museerna i detta arbete är en av myndighetens prioriteringar under de kommande åren.

Därför har Riksantikvarieämbetet bland annat inrättat ”Program för digital omställning på museiområdet”, för att kunna styra och samordna denna verksamhet. Här kommer en  lägesrapport från Björn Sundberg, vid Riksantikvarieämbetets avdelning för kulturarvsutveckling, som leder digitaliseringsprogrammet.

Aktuella insatser just nu

Inom programmet pågår just nu ett antal insatser och vi vill gärna att du som är intresserad av arbetet ska kunna följa det genom programmets återkommande lägesrapporter på  Riksantikvarieämbetets webbplats samt på vår LinkedIn.

Nationell strategi för digitalt kulturarv

Med utgångspunkt i befintliga styrdokument, beslutade nationella och europeiska riktlinjer samt för sektorn relevanta principer arbetar vi med att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv. Den syftar till att vi samlat i sektorn ska kunna arbeta effektivt och sträva åt samma håll med syfte att underlätta för användare att ta del av och använda det digitaliserade kulturarvet.

Nu kan du även ta del av ett filmat samtal om den nya nationella strategin där Eric Fugeläng, chef på avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet, tillsammans med Björn Sundberg samtalar om behovet av en strategi och vad den kommer att innebära för kulturarvssektorn. Eric är chef på avdelningen för kulturarvsutveckling. Björn leder Riksantikvarieämbetes program för museernas digitala omställning.

På Riksantikvarieämbetets Youtube berättar vi mer i ett filmat samtal om strategin.

Digitala museilyftet – stort kompetensutvecklingsprojekt

Tillsammans med Centralmuseernas samarbetsråd har Riksantikvarieämbetet fått beviljat finansiering för ett enormt kompetensutvecklingsprojekt, ett treårigt projekt inom digitalisering för hela sektorn.

Läs mer om det nya projektet som består av tre delar här. 

Som projektägare är det av yttersta vikt för oss på Riksantikvarieämbetet att projektet kommer hela museisektorn till gagn, något som också var en förutsättning för oss att ta oss an den rollen. Vi planerar därför parallellt med projektet för hur vi ska kunna sprida och aktivera utbildningsmodulerna i hela landet.

Mer information om detta kommer även under våren 2023.

Förstudie om dokumentation via 3D släpps i början av året

EU:s rekommendation är att medlemsstater bör dokumentera 100 % av hotat kulturarv och 50 % av det mest besökta före år 2030, samt 40 % av ovanstående före år 2025.

Riksantikvarieämbetet har i en förstudie om 3D-dokumentation av byggnader och monument undersökt vad detta skulle innebära, vilken kapacitet som finns för genomförande och förutsättningar för ett urval av objekt. Förstudien hittar du här.

I ett inslag på SR:s kanal P1 Kulturnytt berättar vi mer om arbetet

Ny samverkan inom museisektorn

Riksantikvarieämbetet tar ansvar för en ny samverkan byggd på ett aktivt nätverk som ska underlätta för landets museer att uppfylla målsättningarna i den kommande nationella strategin. Samverkan är öppen för alla museer oavsett organisationsform samt övriga intressenter såsom systemleverantörer för samlingsförvaltningssystem.

Under våren kommer vi att kalla till ett antal både fysiska och digitala möten för att berätta mera om detta.

Detta är ett axplock av de aktiviteter som just nu är aktuella och relaterar till Riksantikvarieämbetets program för digital omställning på museiområdet.

Håll dig mer uppdaterad

Följ gärna vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om Riksantikvarieämbetets arbete och Program för digital omställning på museiområdet.

Programledare är Björn Sundberg, bjorn.sundberg@raa.se och samordnare är Moa Ranung, moa.ranung@raa.se. Om du har frågor kring något av ovanstående eller vill komma i kontakt med oss gällande digitaliseringsfrågor så tveka inte att höra av dig.