Bevarande av kompositmaterial – Studio Västsvensk Konservering

En student från Sorbonne-universitetet i Paris har utfört delar av sin praktik på master-nivå vid Kulturvårdslaboratoriet.

I projektet undersöktes hur kompositmaterial kan bevaras i syrefri miljö och kontrollerad RH.