Dokumentation av ytstruktur på pastellmåleri från Nationalmuseum

I ett samarbete genomfördes röntgen- och RTI-undersökningar i syfte att dokumentera ytstrukturen och uppbyggnaden av färgskikten hos ett flertal pasteller.

Analyserna gav ett nytt underlag för beslut kring vidare konservering och bevarande av dessa ömtåliga målningar.