Frysning utan plast – Nationalmuseum

Frysning är en välbeprövad metod för skadedjursbekämpning. Traditionellt plastas föremålen som ska frysas in för att skydda mot kondens och uttorkning.

I det här projektet undersöks om inplastning verkligen har en skyddande effekt med förhoppning om att kunna minska mängden plast och förbättra metoden ur ett tids- och miljöperspektiv.