Instrumentworkshop på Kungliga Biblioteket

På Kungliga Biblioteket genomfördes en instrumentworkshop för att fastställa vilka instrument som lämpar sig att använda för icke-destruktiv undersökning av flera äldre codexar och dokument, framförallt illuminerade pergament.

Man gjorde i det här tillfället grundämnesanalys med µXRF och multispektral analys och dokumentation med multispektralutrustning.