Instrumentworkshop på Kungliga Biblioteket

På Kungliga Biblioteket genomfördes en instrumentworkshop med flera mobila instrument från Kulturarvslaboratoriet.

Workshopen genomfördes för att fastställa vilka instrument som lämpar sig att använda för icke-destruktiv undersökning av flera äldre codexar och dokument, framförallt illuminerade pergament. Man gjorde vid det här tillfället grundämnesanalys med µXRF och teknisk fotografering med speciellt anpassad kamerautrustning.