Röntgenundersökning av preparat med fokus på 3D-gestaltning – Offerplats Finnestorp

360-graders röntgenundersökning av ett preparat innehållande delar av en folkvandringstida hästutrustning från Finnestorp.

Som förberedelse inför en 3-dimensionell avbildning av preparatets innehåll röntgades det runt om från sidan och från flera vinklar ovanifrån. Efterarbetet görs senare av gästkollegan.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad