Röntgenundersökning av tavlor på Nationalmuseum

Flera tavlor undersöktes med hjälp av digital röntgen för att fastställa skadebild och kartlägga tidigare konserveringsåtgärder.

Tavlorna röntgades på ett sådant sätt att man i efterhand kan sätta ihop bilderna och få en helhetsbild över t.ex. underliggande lager, canvas och pannå.