Röntgenundersökning av tavlor på Nationalmuseum

Flera tavlor undersöktes vid ett tillfälle med hjälp av digital röntgen för att fastställa skadebild och kartlägga tidigare konserveringsåtgärder.

Röntgenundersökningen utfördes på ett sådant sätt att man i efterhand kan sätta ihop de separata bilderna och på så sätt få en helhetsbild över t.ex. underliggande lager, canvas och pannå.