Röntgenundersökning och analys av Rauschenbergs ”Monogram” från Moderna Museet

Det här gästkollegeprojektet utfördes inför en kommande turné på internationella museer. Analyserna utfördes med hjälp av digital röntgen, µXRF och microfading.

Röntgenbilderna kunde påvisa några mindre allvarliga strukturella svagheter som det tidigare enbart fanns rykten om. µXRF-analyserna gav information om låga förekomster av arsenik i preparatet (geten), samt mer information om färgerna som konstverket bemålats med. Microfadern användes för att utröna ljuskänsligheten hos dessa färger. Läs mer på K-blogg.