Undersökning av ett arkeologiskt hornföremål – Länsstyrelsen Gotland

Ett nyfunnet arkeologiskt föremål tillverkat av kronhjortshorn undersöktes för att försöka fastställa om det kunde vara en del av ett musikinstrument.

Detta var ett kort projekt som utfördes under en halv dag. Med hjälp av röntgen och mikroskop kunde man konstatera att föremålet inte varit ihåligt vilket man förväntat om det varit en del av ett blåsinstrument.