Undersökning av eventuella färgspår på inredningsdetaljer – Vasamuseet

Färgskiktsspår på skeppet Vasa har tidigare undersökts utvändigt, men inga analyser har utförts interiört.

Gästkollegor från Vasamuseet har nu undersökt eventuella färgspår på inredningsdetaljer i syfte att förstå och kanske rekonstruera en mer färggrann bild av skeppets interiör.