Undersökning av legering, stämplar och niello från Lunds universitets historiska museum

Metallanalyser har utförts för att undersöka proveniens och hypoteser om tillverkning vid olika verkstäder.

Fynden som undersökts är delar av Sösdalafynden, bestående av ryttarutrustning från folkvandringstid. Legering, metoden för framställning av niello och stämpelornamentiken har analyserats med ett antal olika analysmetoder.