Workshop kring undersökning av färgprov – Västra Götalands regionen, Västarvet

Studio Västsvensk Konservering kom till Kulturarvslaboratoriet för att pröva olika metoder att undersöka och tolka analyser av färgprover.

Frågeställningen gällde identifikation av pigment och eventuellt bindemedel på ett antal färgprov från blocktryckta och bemålade linnetapetfragment från mitten av 1700-talet som har hittats som väggbeklädnad på timmerväggar i Fossesholms Herrgård i Vestfossen, Norge. Workshop hölls i provpreparering och analysmetoder. Proven undersöktes först i NIKON Optiphot polarisationsmikroskop med påfallande vanligt och UV-ljus samt genom polariserat ljus, innan de analyserades i svepelektronmikroskop. Några av proven undersöktes även med FTIR.