Ytskikt på pukor – Hovkapellet, Kungliga Operan

Ett antal pukor undersöktes för att skapa en bättre förståelse för hur färg och annan ytbeläggning applicerats på instrumenten.

Instrumenten ingår i en levande samling där lagningar, kompletteringar och även reproduktioner kan behöva utföras eller tillverkas, varför information om hur ytskikten är utförda behövs för samlingens förvaltning. Färgprov undersöktes med hjälp av ljusmikroskopi, SEM-EDS och FTIR och visade på olika, relativt komplicerade, ytbehandlingar och färglager.