Microfading

Microfading är en teknik som används för att identifiera ljuskänsliga föremål i samlingar.

Microfading (eller mikroljushärdighetstestning på svenska) utförs genom att belysa en punkt på ett föremål med en kraftigt fokuserad ljusstråle under exempelvis 10 minuter. Det reflekterade ljuset fångas upp av en spektrofotometer, vilket gör att man kan se hur ytan på föremålet förändras över tid. Ljuspunkten på föremålet är ca. 0,4 mm stor och eftersom spektrofotometern kan uppfatta förändringar som är för små för det mänskliga ögat att uppfatta, avslutas undersökningen innan det skett en synlig färgförändring. Hela undersökningen kan alltså utföras direkt på föremålet utan att man får en synbar förändring av ytan.

Genom att jämföra med en standard, som består av 8 färger med olika ljuskänslighet där man vet hur lång tid det tar innan man får en synbar förändring, kan man beräkna hur lång tid det kommer att ta i verkligheten innan man ser en synbar förändring i färgen på föremålet som undersökts. Spektrofotometern gör det dessutom möjligt att se exakt vilken förändring som kommer att ske med färgen på föremålet, t.ex. om den kommer att bli gulare över tid.

En Micro-fader består av en spektrofotometer sammanlänkad med en ljuskälla för accelererad ljusåldring. Färgspektrometrisk data registreras var 30:nde sekund under en 10-minuters period. Färgförändring definieras enligt mätsystemet CIE L*a*b* där Delta E*75 ekvationen definierar förändring över tid. Uppsamlad data jämförs med Blue Wool Standards i syfte att utvärdera blekningens hastighetsgrad. Instrumentet använder en 0/45 geometri för belysning och uppsamling av det reflekterade ljuset. En xenon lampa är standard men det finns även möjlighet att utvärdera effekten av andra olika ljuskällor som LED eller halogen.

Tekniken är särskilt bra för att få konkreta resultat när till exempel ett beslut ska tas om hur ett föremål ska belysas i en utställning. Man behöver inte utgå från liknande föremål, liknande färg eller ett antagande och då resultatet utgår från konkret data är det dessutom lättare att argumentera för sitt beslut. Trots att analysmetoden används direkt på föremålet ger tekniken ingen synbar förändring på föremålet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: