Lokaler

Kulturarvslaboratoriet består av olika utrymmen för praktisk metodutveckling och forskning inom konservering och kulturmiljövård. De enskilda laboratorierna är till största del tänkta att fungera som flexibla enheter för projektstyrd verksamhet.

Hos Riksantikvarieämbetet i Visby finns Kulturarvslaboratoriet med lokaler specialgjorda för att bedriva konserveringsvetenskapligt arbete.

Anpassade lokaler och klimat

Rummen är anpassade för olika typer av material och olika typer av laborativt arbete, så som kemisk- och våtkemisk analys, mikroskopi, röntgen, klimat- och åldringsexperiment. Mycket av utrustningen är flyttbar men delar av den tyngre maskinparken är stationärt disponerad.

Den totala ytan av vårt Kulturarvslaboratorium omfattar cirka 900 kvm i huset, av vilka ca 600 kvm är klimatanpassade utrymmen som även är utrustade med partikelfilter. Klimatanpassningen innebär att den relativa luftfuktigheten håller ett jämnt värde på omkring 50 % RH ±5% och 21°C ± 3°C.

Här finns ett särskilt anpassat utrymme för materialprovtagning där klimatet är ännu stabilare. Mindre magasinsutrymmen med möjlighet till olika typer av klimatanpassning finns för temporär förvaring av föremål, samt ett frysrum som tillåter en nedkylning till -30°C.

Röntgenrummet är strålskyddat med en 2 mm tjock vägg-, dörr-, golv- och takbeklädnad av blyplåt. Vid Kulturarvslaboratoriet finns även ett provarkiv som hyser en referenssamling av färger, pigment och andra materialprover. I anslutning till laboratorierna finns en möteslokal samt kontorsplatser för gästande kollegor.

  • Kontaktperson
  • Avdelningen för kulturarvsutveckling
  • 08-5191 80 00
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: