Publikvy från Samlingsforum 2016
Deltagare Samlingsforum 2016Foto: Andrei Alexa (CC BY)

Nätverk och evenemang

Att mötas och dela erfarenheter är viktigt för att utvecklas. Därför arrangerar Riksantikvarieämbetet såväl konferenser som mindre webbmöten för museer och andra kulturarvsaktörer. Vi håller också i flera nätverk som rör specifika frågor eller yrkesgrupper. Välkommen att delta!

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk och en konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare. Samlingsforum 2017 hölls i Lund och fokuserade på magasinsfrågor. Föreläsningarna filmades och publiceras i efterhand. Du kan också läsa intervjuer med några av föreläsarna här.

Webbmöten

Det är bra att träffas i verkligheten – men möten på distans har sina fördelar. Vi sparar in tid, pengar och koldioxidutsläpp genom att använde digital teknik. Utifrån olika teman ordnar vi webbmöten för museer. Hittills har vi bland annat diskuterat märkning av föremål, besök av forskare i samlingarna samt transportfrågor. Läs mer om genomförda och kommande webbmöten här.

PRE-MAL

PRE-MAL är de svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp. Nätverket består av en grupp experter som kan svara på frågor om skadedjur, mögel och hälsorisker kopplade till dessa. Sedan 2013 koordinerar Riksantikvarieämbetet nätverkets arbete i nära samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet. Vill du hålla dig uppdaterad inom området skadedjur och mögel – anslut dig till nätverkets intressegrupp.

Höstmötet

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Nästa Höstmöte arrangeras i Stockholm den 6–8 november 2018.

Museidialogen

Som ni säkert vet har Riksantikvarieämbetet sedan i våren 2017 ett utökat uppdrag på museiområdet. För att lyssna in vilka behov som finns inleddes en serie möten under rubriken Museidialogen.

Europaåret för kulturarv 2018

År 2018 har av EU utsetts till Europaåret för kulturarv för att uppmärksamma den potential kulturarvet har för att skapa ökad förståelse mellan människor. Europaåret, som i Sverige samordnas av Riksantikvarieämbetet, lyfter fram redan pågående och planerade projekt och aktiviteter för att visa på kulturarvets bredd och kvalitet. Under året är Europas museer och paraplyorganisationen NEMO viktiga aktörer. Läs mer i om hur ditt museum kan delta här.