Publikvy från Samlingsforum 2016
Deltagare Samlingsforum 2016 Foto: ( CC BY)

Nätverk och evenemang

Att mötas och dela erfarenheter är viktigt för att utvecklas. Därför arrangerar Riksantikvarieämbetet såväl konferenser som mindre webbmöten för museer och andra kulturarvsaktörer. Vi håller också i flera nätverk som rör specifika frågor eller yrkesgrupper. Välkommen att delta!

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk och en konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare.

Webbmöten

Det är bra att träffas i verkligheten – men möten på distans har sina fördelar. Vi sparar in tid, pengar och koldioxidutsläpp genom att använde digital teknik. Utifrån olika teman ordnar vi webbmöten för museer. Hittills har vi bland annat diskuterat märkning av föremål, besök av forskare i samlingarna samt transportfrågor. Läs mer om genomförda och kommande webbmöten här.

PRE-MAL

PRE-MAL är de svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp. Nätverket består av en grupp experter som kan svara på frågor om skadedjur, mögel och hälsorisker kopplade till dessa. Sedan 2013 koordinerar Riksantikvarieämbetet nätverkets arbete i nära samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet. Vill du hålla dig uppdaterad inom området skadedjur och mögel – anslut dig till nätverkets intressegrupp.

Branschforum för Konsthantering

En stor del av det praktiska arbetet med konst och kulturarv består i konsthantering. Riksantikvarieämbetet arrangerar därför ett branschforum för konsthantering för alla som arbetar med att installera, montera, packa och flytta konst och föremål.

Utställningslabb

Utställningslabb är en ny arena som vänder sig till dig som arbetar med utställningsmediet.
Till Utställningslabb bjuder vi in utställningsaktörer från hela landet till kreativa och kollektiva event med syfte att undersöka och utveckla utställningsmediet. Tillsammans producerar vi experimentella och visionära projekt. Projekten kombinerar teori och praktik, förhåller sig till publika frågor och utgår från valda koncept.

Färgforum

Färgforum är en mötesplats och ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar.

Höstmötet

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling.