Analys av interiörbundet måleri pågår. Foto: ( CC0)

Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar

Vad innehåller färgerna i Hälsingegårdarnas målningar och hur kan man visa interiörerna utan att de tar skada av ljuset?

Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar – en holistisk studie av ett kulturhistoriskt Världsarv var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som samordnades av Göteborgs universitet under ledning av Ingalill Nyström. Syftet med studien var att få fram kunskap om färgerna, ytbehandlingarna och underlagen i Hälsingegårdarnas dekorationsmåleri, bemålade möbler och mönstervävda textilier.

Hälsingegårdarnas interiörer är ett UNESCO Världsarv sedan 2012. Dekorationsmåleriet är ett unikt exempel på folkkonst från 1700 och 1800-talen. Genom att få reda på mer om de material som användes i de rikt dekorerade interiörerna kan man också få reda på mer om de människor som levde och verkade då.

Forskningsgruppen bestod av fysiker, kemister, konservatorer, etnologer och konstvetare, med huvudfokus på att analysera materialen med hjälp av spektroskopiska metoder. Riksantikvarieämbetet medverkade i forskningsprojektet genom att bidra med fackkunskap inom konserveringsvetenskapliga analyser.

Det finns en samlad redovisning av forskningsresultat från det fyraåriga VR-projektet Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar – en holistisk studie av ett kulturhistoriskt världsarv (2014–2017).