Olika plastföremål i en monter.

Råd och stöd till museer

Arbetar du på museum och letar efter användbara råd? Riksantikvarieämbetet har sammanställt rekommendationer för dig som jobbar med samlingar och utställningar – här tipsar vi om några av dessa.

Riksantikvarieämbetet har i år fått ett utökat uppdrag på museiområdet och mycket är på gång. En hel del har också gjorts tidigare och därför passar vi på att tipsa om redan utgivna publikationer som riktar sig särskilt till museer.

Du hittar det mesta av nedanstående material via sidan Samlingsförvaltning.

Gifter och andra risker

Hälsofarliga ämnen förekommer i många samlingar och ibland saknas kunskap om att ett visst föremål faktiskt är farligt. Riksantikvarieämbetet har publicerat en förstudie om ohälsosamma ämnen i samlingar som också innehåller en kommenterad bibliografi. Vill du veta mer om enskilda ämnen som förekommer i samlingar, läs då våra Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen.

Ett område inom hälsofarliga ämnen är flamskyddsmedel. Myndigheten har gjort en särskild undersökning om just flamskyddsmedel och rådet är att inte använda dessa för behandling av konst och kulturföremål.

I samarbete med en rad andra aktörer har Riksantikvarieämbetet också tagit fram en webbaserad handbok i katastrofberedskap.

Plast och konservering

Plastföremål innebär ofta särskilda utmaningar när det gäller bevarande. De bryts lätt ned och ofta vet man inte vad plasten innehåller. Eftersom kunskapen inom detta område har varit relativt liten har Riksantikvarieämbetet gjort undersökningar och tagit fram råd om just konservering av plast. Läs också Vårda väl-bladet om identifiering av plast och bladet om hantering och förebyggande åtgärder för plast i museisamlingar.

När det gäller konservering i allmänhet finns handboken Tidens tand – förebyggande konservering att tillgå.

Standarder

En standard är en gemensam lösning på ett vanligt problem. I stället för att alla ska uppfinna sina begrepp och rutiner samarbetar experter inom Europa för att fastställa standarder som alla inom branschen kan använda sig av. Riksantikvarieämbetet och SIS har tecknat ett avtal som innebär att alla de närmare 30 standarder som finns inom kulturarvsområdet blir fritt tillgängliga under tre år, med start 1 januari 2018. Här finns bland annat Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar och Packmetoder för transport. Alla standarderna kan laddas ned kostnadsfritt genom registrering här.

Spectrum är museernas egen standard inom samlingsförvaltning. Spectrum är utvecklad och testad under lång tid i samarbete med museer världen över, från stora etablerade institutioner till mindre frivilligorganisationer. Här kan du läsa om fem svenska museers erfarenhet av att använda Spectrum.

Stöd för museer i gallringsprocessen

Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Svenska ICOM och Sveriges museer tagit fram en skrift om vad man bör tänka på när det gäller gallring. Stöd för museer i gallringsprocessen kan läsas direkt på nätet eller laddas hem som pdf från Samla, Riksantikvarieämbetets öppna arkiv.

Utställningsverkstaden

Utställningsverkstaden är en resurs för ideella och offentligt finansierade museer och kulturarvsaktörer. Verkstaden har en avancerad maskinpark för utställningsproduktion, samt en bred kompetens inom området. Här finns möjlighet pröva nya koncept och lösningar i direkta samarbeten med våra sakkunniga tekniker.

Vårda väl

Våra Vårda väl-blad riktar sig till såväl byggnadsvårdare som museipersonal. Här hittar du exempelvis rekommendationer om vanliga material för utställningar, förvaring och packning, samt om mätning av temperatur och relativ luftfuktighet.

Verktyg för samlingsförvaltning

SAK – Samlingar, Ansvar, Kvalitet är en självskattning för museer och andra organisationer som förvaltar samlingar. Med verktygets hjälp kan man få en överblick över den egna samlingsförvaltningen, göra en åtgärdsplan, följa upp arbetet och se förbättringar.

Fakta: Utökat uppdrag

Riksantikvarieämbetet har i år fått ett utökat uppdrag på museiområdet. Vi har dock arbetat med museirelaterade frågor länge, bland annat med utveckling och stöd inom konserveringsvetenskap och samlingsförvaltning.

Ett sätt att närma sig det nya uppdraget är genom Museidialogen, som också har en Facebookgrupp. Den 1 september 2017 tillträdde Eric Fugeläng som museisamordnare på Riksantikvarieämbetet. Tjänsten inrättades för att säkerställa en väl fungerande dialog mellan myndigheten och museisektorn, samt för att samordna museifrågorna internt. Läs mer om Musieuppdraget.