(Ingen upphovsrätt)

Seminarium om GDPR och digitalt kulturarv

Den 15 februari 2018 arrangerade Riksantikvarieämbetet och Digisam ett seminarium om GDPR och Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Detta som stöd för arbetet med att bli redo för den nya dataskyddsförordningen, och för att främja utveckling och samverkan rörande det digitala kulturarvet. Här kan du ta del av hela seminariet.

Om programmet:

Museerna och den nya dataskyddsförordningen – Kerstin Sundberg
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas. För många museer innebär detta en mängd skyldigheter och förordningen, som också ersätter Personuppgiftslagen (PuL), från och med den 25 maj 2018.

Under föreläsningen om GDPR gav Riksantikvarieämbetet en introduktion till vad förordningen innebär och hur den kan tänkas påverka museernas arbete med hantering av personuppgifter. Föreläsningen berörde bland annat att vilka uppgifter som får samlas in och de lagliga grunderna för insamlandet liksom regelsystemet kring radering, informationsskyldigheten till den enskilde och ansvarsbestämmelserna. Syftet var att stödja arbetet med att förbereda sig inför de förändringar som lagen innebär och i samband med föreläsningen delade Riksantikvarieämbetet även dela med sig några erfarenheter från myndighetens egna process med att förbereda sig för lagändringen.

Här finns Kerstins presentation som PDF.

Om du vill komma fram snabbt, jobba själv. Vill du nå långt, jobba med andra – Henrik Summanen
Digisam är en plattform för samverkan med visionen att kulturarvet ska bli digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. Detta ställer krav på att kulturarvsorganisationer verkar över organisationsgränser och förändrar sina arbetssätt. För att det ska vara möjligt att göra på ett effektivt sätt behövs gemensamma ledstjärnor. Några sådana är Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. De handlar bland annat om styrning, upphovsrätt, kompetens och sammanlänkning av information. Digisam presenterade bakgrunden till och syftet med dessa.

Henriks presentation som PDF.

Exempel från omvärlden – nytta före insats – Antonio Molin
Internationellt finns många aktuella exempel på hur organisationer arbetar strategiskt och taktiskt med att utveckla hur de kan lösa sina uppdrag. Att ringa in vart man är på väg och vilken nytta man vill uppnå är en förutsättning för att göra rätt insatser, och det gäller minst lika mycket i vår digitala tidsålder. Digisam berättade mer om hur organisationer utanför vårt lands gränser har arbetat med frågor av detta slag.

Antonios presentation som PDF.

Se hela programmet i efterhand